Báo cáo Quỹ tiền lương và tình hình thực hiện lao động của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang

Báo cáo Quỹ tiền lương và tình hình thực hiện lao động của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang

Công khai thông tin tài chính năm 2023

Công khai thông tin tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Báo cáo mục tiêu tổng quát kế hoạch kinh doanh năm 2024

Báo cáo mục tiêu tổng quát kế hoạch kinh doanh năm 2024