Thăm và tặng quà Đại đội Bộ binh Hỗn hợp 7 - Tiểu đoàn Bộ binh 519

Ngày 21 tháng 5 năm 2017. Đồng chí Võ Văn Tuấn Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty đến thăm và tặng quà cho Đại đội Bộ binh Hỗn hợp 7 - Tiểu đoàn BB519 - Trung đoàn BB893, nhân dịp lễ công bố Quyết định thành lập Đại đội.

Đồng chí Võ Văn Tuấn (thứ nhất hàng đầu tiên từ phải sang), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty

Cùng các chiến sỹ Đại đội Bộ binh hỗn hợp 7 - Tiểu đoàn BB519 - Trung đoàn BB893

 

Đồng chí Võ Văn Tuấn cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn BB893, Tiểu đoàn BB519