Ngày 12.11.2017
Ngày 22/4/2016, Công ty khai trương và đi vào hoạt động Chi nhánh phát hành Xổ số Phú Quốc tại số 79 đường Hùng Vương, TT Dương Đông, huyện Phú Quốc. Đến nay công ty đã có 04 Chi nhánh và 01 xí nghiệp trực thuộc gồm: Chi nhánh miền Đông, Chi nhánh Sài Gòn, Chi nhánh miền Tây, Chi nhánh Phú Quốc và Xí nghiệp in Hồ Văn Tẩu.

Số lần đọc: 6630
Tin liên quan