Ngày 01.06.2022

1. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.pdf

2. Quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang

Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang.pdf

3. Quyết định điều động, bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang

Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều động, bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang.pdf

4. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang

Quyết định số 22/QĐ-XSKT ngày 01/4/2022 của Chủ tịch Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang.pdf

5. Thông báo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, đầu tư ngoài Công ty đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang

Thông báo kết luận thanh tra số 708/TB-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, đầu tư ngoài Công ty đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang.pdf

Số lần đọc: 495
Tin liên quan