ictkiengiang.vn

HOSTING ICT KIENGIANG

server maintenance, please come back later !!!
server đang bảo trì, vui lòng quay lại sau !!!
Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới.


TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ: 17 Phan Bội Châu, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Tạm thời chuyển đến: 12 Hàm Nghi, TP. Rạch Gía, KG.
Điện thoại: (077) 3 680 680. Fax: (077) 3 680 690.
Website: www.ictkiengiang.vn. Email: trungtam@ictkiengiang.vn.
Phòng Điều hành Cổng thông tin Điện tử
Điện thoại: (077) 3 680 682.